Ve stručnosti o sobě:

Nakladatel, spisovatel, umělecký fotograf, knihvazač. Ročník 1975. Vystudoval Střední školu gastronomickou a hotelovou, obor Podnikání, zakončenou maturitou. Čtyři roky studoval judaismus na jedné z prestižních židovských škol Shuva Israel Rabbi Pinto. Studia zakončil v roce 2013 v Aškelonu (Israel). Milovník kreativní fotografie a spolutvůrce několika mystických fotoprojektů (např. Illuminati Journal). Ruční knihvazbě se věnoval od roku 2009. Vytvořil přibližně sto rukodělných unikátních svazků s vlastním tiskem a mnohdy velmi netradiční knižní vazbou. Od roku 2009 pracuje jako nakladatel a vydává jak různé esoterní svazky, tak odbornou judaistiku. Ve spisovatelské činnosti aktivně působí od roku 2018, kdy publikoval první čtveřici svých knih. Souběžně založil nakladatelskou značku True Paperback, coworking platformu pro mladé začínající spisovatele.

Protože se dosti zbytečně brakují mé podivné fotografie z Facebooku či dokonce novin, kde jsem zachycen například jako pořadatel vegetariánského dne – což je opravdu příhodná fotka s talíři v ruce pro autora knih – vkládám zde fotografie, které vnímám jako volně šiřitelné pro různé „medailonky o autorovi“.

Ivo Hury

Několik zajímavostí podrobněji:

  • Jsem dlouholetým členem Mensy ČR (nyní bez aktivního členství), v době mého vstupu v roce 1999 mi bylo nabídnuto i členství v Einstein klubu, které jsem však odmítl. Ze základu mi to připadalo špatné, vytvářet separace v separovaném prostředí. Později byl tento klub zrušen, neboť zřejmě i porušoval stanovy Mensy. Po určitý čas jsem vedl testování IQ v jižních Čechách, založil místní skupinu a byl členem jedné ze zájmových skupin Mensy ČR.
  • Jakožto člen Mensy jsem se svého času velmi aktivně podílel na přípravě projektu True AI, varující před znevažováním a zneužívám slova, pojmu, inteligence. To se dnes na každém kroku děje, zejména systémy „umělých inteligencí“, a pojem inteligence – abstraktní, deduktivní schopnost -, byla srovnána se strojovým vyhodnocením několika proměnných. Svůj názor na tuto problematiku jsem promítl do série Stíny Země.
  • Aktivně jsem se věnoval ruční knihvazbě a mezi sběrateli tohoto artiklu najdete dobře přes sto kusů mé výroby.
  • Přibližně v roce 2010 jsem se seznámil s několika pražskými rabíny a začal zvídat a docházet na přednášky do Pražské židovské obce. Připravil jsem pro židovskou komunitu první vydání židovských, halachických zákonů v českém jazyce (které ortodoxně se tvářící obci dosud překvapivě chyběly). Jednalo se o knihy Kicur šulchan aruch a Šaarej halacha. Knihy se dosud nevyprodaly – čeští židé o vlastní náboženské právo velký zájem neprojevili, a to doslova „Bohu žel“.
  • V roce 2013 jsem ukončil čtyřleté studium Judaistiky. Má dlouhá cesta za poznáním židovské víry mne dovedla do ortodoxní sfaradim školy rabiho Yosefa Pinta. Ve škole Shuva Israel v Aškelonu jsem studia dokončoval a následně se rozhodl tuto pouť za poznáním uzavřít. Několikrát mi bylo nabídnuto přistoupit ke konverzi k židovství – odmítl jsem. Má víra v bohočlověka, tedy v osobnost boha v každém z nás – což je tradice keltské pohanské víry – byla silnější. I tak jsem s Židy zažil neuvěřitelný čas. Pochopitelně mluvím, čtu a píši hebrejsky a dodnes jsem v kontaktu s několika přáteli z této komunity.
  • Od roku 2015 do 2018 jsem napsal většinu svých knih na mateřské dovolené, nejprve s prvním dítětem, následně s druhým. Jednalo se o 12 knih, z nichž je vydána zatím část. Další knihy pochopitelně tvořím. Přes mateřskou dovolenou jsem stíhal ještě práci ve svých nakladatelstvích a na zútulňování chalupy, kam jsem se s dětmi z Prahy přesunul. Jsem velkým propagátorem toho, aby mateřskou dovolenou zastali muži, kteří si s dětmi dokážou poradit mnohem pragmatičtěji, bez zbytečných a přemrštěných titěrností.
  • V roce 2015 jsem pro vznikající stát Liberland vydával tištěnou verzi novin The Liber Times. Jednalo se o oficiální noviny s vlastním ISSN: 2336-792X (en) a ISSN: 2336-7911 (cz). Působil jsem i v užším kruhu kolem zakladatele Liberlandu Víta Jedličky.
  • Po mnoho let jsem se věnoval různým fotografickým projektům na kreativní i produktové fotografii, trochu jsem zabředl i do žurnalistiky.
  • V roce 2008 jsem v České republice spoluzakládal jednu z největších a hlavně neaktivnějších okultních loží v ČR. V následných dvou letech jsem připravil s kolegy dvanáct knih, pořádal řadu specifických veřejných přednášek a členských setkání. Vydali jsme například naprosto úžasný časopis Melancholia či tajemný Necronomicon, spolupracovali jsme aktivně s různými odborníky, jako je profesor Nakonečný. A ač to zní vše velmi tajemně, málokdo bude věřit tomu, že jsme v první řadě mířili k uměleckému vyjádření běžných (foto projekt Dogma prachu) i poněkud mysteriózních forem duchovních pohnutek. Spolek je dodnes z nedostatku času spíše v útlumu, i když se neustále staráme o své knihy a vzájemné kontakty. Mé fotografie a grafické práce vytvořené v rámci našich činností naleznete například v již zmíněném časopisu Melancholia, dále pak v časopisu Illuminati Journal či na webové prezentaci The Grand Mystical Lodge.
  • Dlouhé roky jsem se věnoval vegetariánské stravě a sám jsem byl vegetariánem. Pořádal jsem vegetariánský den ve Mšeně. Po narození dětí, což vedlo k markantnímu snížení volného času a zvýšení fyzické náročnosti, jsem musel přejít na běžnou stravu. Věřím však, že znovu se k vegetariánství vrátím, neboť jej vnímám jako perfektní životní styl a zdravotní boom každého jedince.